Sukuseura kruununvouti Erik Andersinin jälkeläiset ry.

Seura perustettiin Hans Andersinin kokoon kutsumassa kokouksessa Kiteellä 20.7.1985. Perustavassa kokouksessa oli läsnä 220 suvun suvunjäsentä eli runsaasti yli puolet suvusta oli paikalla. Yhdistyksessä on tällä hetkellä noin 200 jäsentä.

Yhdistyksen sääntöjen mukaan toiminnan tarkoituksena on selvittää suvun vaiheita ja historiaa, vaalia suvun perinteitä ja toimia yhteenkuuluvaisuuden tunteen kehittämiseksi jäsenten keskuudessa. Tätä tarkoitusta varten järjestetään kokouksia ja retkeilyjä suvun asuinsijoilla, kerätään ja arkistoidaan tietoja suvusta, selvitetään suvun vaiheita ja julkaistaan niitä, sekä pidetään rekisteriä suvun jäsenistä.

Sääntöjen mukaan on sukukokous pidettävä viimeistään joka viiden vuosi. Sukukokouksien lisäksi seura järjestää sukuretkiä.

Sukukirjasta tehdyn summittaisen yhteenvedon mukaan sukuun kuuluu noin 350 Andersin, Anttinen, Aropaltio, Antere, Auhto ja Siili nimistä elossa olevaa henkilöä. Tämän lisäksi on koko joukko Andersineja, joiden yhteys sukuun on epäselvä. Anttinen nimen otti myös 1930-luvulla vienankarjalainen Andropovin suku. Siili nimen taustana on Andersin nimen muuttuminen Siiniksi ja siitä edelleen Siili nimeksi.

Seuran jäseneksi voidaan sääntöjen mukaan hyväksyä jokainen isän tai äidin puolelta sukuun kuuluva henkilö, tai henkilö joka avioliiton kautta on siihen liittynyt. Myös jäseneksi voidaan hyväksyä muutoin suvusta kiinnostunut henkilö.

Jäsenmaksu kerätään useamman vuoden erissä. Kesän 2010 sukukokouksen päätöksen mukaan vuosilta 2010-12 jäsenmaksu on 10 €/vuosi/ ruokakunta.