Välkommen till nätsidor av Släktförening Andersin

Svenskspråkiga sidor kommer hit när jag får materialen på svenska.

Höstutflykt samt extraordinarie släktmöte lördagen 1.9.2012

Höstens utflykt går till det nyrenoverade Urho Kekkonens museum på Ekudden. Efter den guidade turen i museet samlas vi till ett extra släktmöte på den närbelägna restaurangen på Föliösön. Ämnet för mötet är ändringar i föreningens stadgar samt kallande av hedersmedlem.

Program

 • 13.00 Samling vid Urho Kekkonens museum oå Ekudden, Fölisövägen 15, 00250 Helsingfors, tel. 09 4050 965; Urho Kekkonens museum
 • 13.15- 14.00 Guidad rundtur på museet
 • 14.00 Förflyttar vi oss till Pentik kabinettet på restaurangen på Fölisön för att dricka kaffe och hålla släktmöte.

På mötet behandlas förslag till stadgeändring och kallande av Juha Anttinen till hedersmedlem.

Anmälningen till utflykten och mötet sker genom att betala deltagaravgiften 20 € på föreningens konto 405535-221304 senast 19.8.2012
Uppgifter om utflykten samt mötets föredragningslista hittar du på föreningens nya hemsida, www.andersin-suku.fi

VÄLKOMMEN

Ordförande Jorma Anttinen jorma.anttinen(ät)fimnet.fi 0400-832424

Förslag till stadgeändringar (och stilistiska korrigeringar)

 1. Paragraf 1. Föreningens namn: ....Släktförening till Släktföreningen
 2. Paragraf 3. Precisering: föreningens syfte till syftet med föreningens verksamhet
 3. Paragraf 5. Föreningens medlemmar...: Stilistisk korrigering henkilöt till henkilö
 4. Paragraf 7. Medlemsavgiften: Bestämmelsen att medlemsavgiften betalas årligen ändras så att den motsvarar nuvarande praxis, d.v.s. föreningen uppbär den årliga medlemsavgiften med 2-5 års mellanrum
 5. Paragraf 11. Föreningens styrelse. Antalet styrelsemedlemmar minskas från minimum 8 till 5, och maximum 10 till 9. Styrelsen är beslutför då minst hälften av dess medlemmar (inklusive orföranden och/eller vice orföranden är närvarande). Enligt nuvarande stadgar bör ordförande eller vice orförande plus 5 medlemmar vara närvarande för att styrelsen skall vara beslutför.
 6. Paragraf 13. Enligt förslaget kan föreningens namn tecknas av: ordföranden ensam; viceorföranden, sekreteraren och kassören, två tillsammans. Styrelsen kan dessutom ge viceordföranden, sekreteraren, kassören eller annan styrelsemedlem rätt att ensam teckna föreningens namn. Enligt nuvarande stadgar tecknar orföranden och viceorföranden tillsammans, ordföranden eller viceordföranden tillsammans sekreteraren eller kassören föreningens namn.
 7. Paragraf 16. Föreningens möten. Här utökas möjligheterna att meddela om möten via dels e- post, dels på föreningens hemsidor.
 8. Paragraf 17:2 och 17:8 Revisor byts ut mot verksamhetsgranskare